Swiss energo logo

Společnost Swiss Energo, s.r.o. poskytuje komplexní řešení při výstavbě, rekonstrukcích a provozu energetických celků včetně souvisejících systémů.

Klientovi nabízíme služby od prvotní konzultace a vyhodnocení ekonomických přínosů přes zpracování projektové dokumentace, dodávky materiálů a realizaci až po provoz a následný servis na nejvyšší odborné úrovni. Každý projekt uzpůsobujeme konkrétním požadavkům a potřebám klienta. Klademe důraz na efektivní využívání moderních technologií a dlouhodobou ekonomickou výhodnost.

Swiss energo

Poskytované služby

Inženýrské činnosti


01  
Energetické audity
02  Návrhy koncepcí energetických soustav
03  Ekonomické poradenství v energetice
04  Optimalizace spotřeby energií
05  Projektová, rozpočtová a inženýrská činnost
06  Řízení staveb

Realizační činnosti - rekonstrukce, výstavba a opravy


01  Tepelné zdroje (plynové kotelny, výměníkové a předávací stanice)
02  Rozvody energií (teplo, chlad, stlačený vzduch)
03  Koncové zdroje tepla (radiátory, sálavé panely, registry, fancoily atd.)
04  Měření a regulace (MaR)
05  Optické a metalické kabelové rozvody (např. pro komunikaci mezi regulátory MaR)
06  Záložní zdroje energie (dieselagregáty)
07  Kogenerační jednotky
08  Tepelná čerpadla
09  Solární a fotovoltaické panely, větrníky
10  Bateriová úložiště
11  Vzduchotechnické a klimatizační systémy
12   Dispečinky pro řízení energetických soustav
13   Zdroje stlačeného vzduchu
14   Silnoproudé elektroinstalace
15   Systémy vnitřního a venkovního osvětlení – LED
16   Rozvody zdravotně technické instalace (ZTI), odpadní vody
17   Stavební práce

Provozování


01  Fyzické provozování a správa energetických celků

02  Monitoring a dálkové řízení energetických celků

Financování


01  Investiční vstupy do energetických projektů

Vybrané reference

Zpracování studie pro rekonstrukci objektu Centrotex – Zařízení služeb Ministerstva vnitra

Zpracování studie pro komplexní rekonstrukci TZB bytového domu – Belgická 5, Praha 2

Zpracování studie – Ekonomického posouzení provozu instalovaných kogeneračních jednotek historické budovy Národního muzea, Václavské náměstí 68, Praha 1

Zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení – Rekonstrukce plynové kotelny – Generalli – Hotel Prague Inn, 28. října, Praha1

Pasportizace elektroinstalace VN v areálu KOVOSVIT MAS – Českomoravská energetika

Rekonstrukce plynové kotelny 98 kW – SV Plzeňská 463/52, Praha 5

Rekonstrukce výměníkové stanice 700 kW – Domov pro seniory Kobylisy, Praha 8

Rekonstrukce plynové kotelny 270 kW – Domov pro seniory Hortenzie, Bořanovice – Pakoměřice

Rekonstrukce plynové kotelny 190 kW – Generali – Hotel Prague Inn, 28. října, Praha 1

Revitalizace plynové kotelny 200 kW – Karel Schwarzenberg (Atkins & Langford Development) – Palác Voršilská, Voršilská 130, Praha 1

Modernizace plynové kotelny 190 kW – CEE Facility Services – Pařížská 26/130, Praha 1

Rekonstrukce plynové kotelny 190 kW – Veolia – BD Oldřichova 15, Praha 2

Dodávka tepla a provoz plynové kotelny 515 kW – New Living Center, Praha 5

Zajištění obsluhy technologických zařízení pro výrobu tepelné energie 9,8 MW a ostatních zařízení TZB a ZTI – areál BIOCEV, Vestec

Rekonstrukce osvětlení, elektroinstalace a vytápění ve vozovně Žižkov – IM-Stav – Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Rekonstrukce osvětlení parkovací haly garáží Řepy – IM-Stav – Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Výměny plynových kotlů – areály CPI – Mapei Jažlovice, Stavmat Vestec, Huber Vestec, ABB Vestec, Novicom Vestec

Výměna expanzního automatu plynové kotelny – Pařížská 26, Praha 1

Úpravy soustavy vytápění – SVJ Vídeňský dvůr, Praha 4

Výměna technologie zdroje tepla 98 kW – BD Prachnerova, Praha 5

Výměna plynového kotle 400 kW – APEIRON, Praha 8

Výstavba plynové kotelny 278 kW – Veolia – Obytný soubor DO Zahrádek, Praha 6

Úpravy soustavy vytápění a chlazení – EXPO58, Praha 7

Partneři

Kontakty

SWISS ENERGO s.r.o.
Na Florenci 1332/23
110 00 Praha 1 – Nové Město

Provozovna:
Beranových 97
Praha 18 – Letňany
199 00

office@swissenergo.cz
+420 731 549 536

Odesláním tohoto formuláře dávám souhlas ke zpracování osobních údajů GDPR. S osobními údaji bude nakládáno dle zákona.

IČ: 048 28 461 | DIČ: CZ04828461 | ID datové schránky: 53enisp | OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 254337

hosting & admin by: NetTech s.r.o.